ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Έκθεση που δημιουργήθηκε από το School with Class Foundation στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» (Be Internet Awesome)

Το BIA4ALL είναι ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει εκπαιδευτικούς και οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου (Be Internet Awesome – BIA) – ενός προγράμματος ψηφιακής ιθαγένειας που διδάσκει στα παιδιά νοημοσύνη, εγρήγορση, δύναμη, ευγένεια και γενναιότητα στο διαδίκτυο.

0 +

δάσκαλοι και μαθητές εκπαιδεύτηκαν

0

χώρες

0 +

έτη από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος

0 %+

από τους αποδέκτες αξιολόγησαν θετικά το πρόγραμμα

Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες παρουσιάζουν διαφορετικά πρότυπα χρήσης του διαδικτύου και διαδικτυακή συμπεριφορά. Ενώ ορισμένα από αυτά ενδέχεται να χρειάζονται εξατομικευμένη προσέγγιση και ειδικές τροποποιήσεις του προγράμματος, αυτό που έχουν κοινό είναι η ικανότητά τους να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρει η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.  Στο Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου εργαζόμαστε με τις ακόλουθες ομάδες παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες:

Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους, συνεργαστήκαμε με επιστήμονες και ερευνητές, καθώς και με επαγγελματίες του διεθνούς χώρου. Μαζί δημιουργήσαμε μια σειρά από οδηγούς βασισμένους στα αποτελέσματα των ερευνών για εκπαιδευτικούς και οργανισμούς (καρτέλα «Έρευνες»). Στην καρτέλα «Toolkit», έχουμε συγκεντρώσει χρήσιμους ιστότοπους και άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της προσαρμογής του προγράμματος «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρακολουθώντας διάφορα βίντεο με μαρτυρίες ατόμων που έχουν υλοποιήσει το πρόγραμμα (καρτέλα «Impact stories»)