KOMPETENCE DIGITÁLNÍHO OBČANSTVÍ PRO KAŽDÉ DÍTĚ

Zpráva vytvořená nadací Szkoła z Klasą v rámci výzkumných aktivit programu Internetových úžasňáků.

BIA 4 ALL je soubor zdrojů určených pro podporu pedagogů a neziskových organizací usilujících o rozvíjení digitálních kompetencí dětí s individuálními vzdělávacími potřebami. Byl vytvořen a je rozvíjen jako součást programu Internetových úžasňáků (Be Internet Awesome (BIA) – programu digitálního občanství, který děti učí, jak být na internetu ohleduplné, odvážné, laskavé, rozumné a silné.

0 +

proškolených učitelů, učitelek a studentů

0

zemí

0 +

let od začátku projektu Internetových úžasňáků

0 %+

příjemců programu hodnotících dopad programu pozitivně

Děti s individuálními vzdělávacími potřebami vykazují odlišné vzorce používání internetu a chování v síti. I když některé z nich mohou vyžadovat individuální přístup a specifické úpravy učebních plánů, schopnost využívat možností, které nabízí využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vzdělávání, je jim společná. V programu Internetových úžasňáků pracujeme s následujícími skupinami dětí s individuálními vzdělávacími potřebami:

Abychom reagovali na jejich potřeby, spolupracovali jsme s renomovanými akademiky a výzkumníky i s odborníky z praxe. Společně jsme, na základě výzkumu, vytvořili příručky pro pedagogy a neziskové organizace (záložka „Výzkum“). V záložce „Sada nástrojů“ jsme shromáždili užitečné webové stránky a další praktické zdroje. Výsledky naší práce na přizpůsobení vzdělávacího programu BIA individuálním vzdělávacím potřebám si můžete prohlédnout na inspirativním videu zachycujícím sdělení lidí, kteří se programu zúčastnili (záložka „Příběhy o dopadu“).