Toolkit

W zakładce “Toolkit” umieściliśmy linki do stron internetowych, materiałów edukacyjnych i innych praktycznych zasobów, które mogą okazać się pomocne w pracy z dziećmi o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. W pierwszym z pól poniżej znajdziesz zasoby mające zastosowanie do dwóch lub więcej grup uczniów i uczennic jednocześnie, a w drugim zasoby poświęcone konkretnej grupie dzieci z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

dla danej grupy

Dwie postacie z gry Interlandia. Czerwona i zielona postać.

dysleksja

choroby przewlekłe

niepełnosprawność wzroku

kursy i materiały przygotowujące do pracy z klasami wielokulturowymi