O autorach

Powstanie BIA 4 ALL było możliwe dzięki wkładowi wielu ekspertów i ekspertek. Przewiń w dół, aby dowiedzieć się więcej o naukowcach i naukowczyniach, będących autorami i autorkami rozdziałów badawczych, praktykach i praktyczkach dzielących się inspirującymi spostrzeżeniami ze swojej codziennej pracy oraz osobom recenzującym teksty, które przedstawiły swoje cenne uwagi i sugestie.

Autorzy i autorki rozdziałów

Philippe Brunet

Phil Brunet i in.

Szef działu technologii w laboratorium neuropsychologii dziecięcej i student studiów magisterskich z neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie w Victorii w Kanadzie. Phil ma doświadczenie w tworzeniu startupów technologicznych i zarządzaniu projektami oprogramowania. Jego obecne badania skupiają się na opartej na tabletach strategii rehabilitacji poznawczej dla dzieci.

Ten rozdział powstał we współautorstwie z następującymi badaczkami i badaczami: Kevin Runions, Jacinta Francis, Hayley Passmore and Sarah J. Macoun.

Marianthi Papadimitrou

Marianthi Papadimitriou

Psycholożka dziecięca i nauczycielka pracująca z dziećmi z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, specjalizująca się we wspieraniu dzieci i młodzieży z potrzebami medycznymi i psychicznymi. Posiada zróżnicowane i bogate doświadczenie zawodowe, które obejmuje ponad 25 lat pracy w sektorze edukacyjnym, w tym w szkołach ogólnodostępnych, szkołach specjalnych, szpitalach i placówkach dla dzieci zarówno w Grecji, jak i w Wielkiej Brytanii. Marianthi jest członkinią komitetu H.O.P.E. i prelegentką zapraszaną na wiele krajowych i międzynarodowych konferencji.

Piotr Plichta

dr hab., profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 100 publikacji naukowych, w tym monografii: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej”. Reprezentant Polski w międzynarodowych sieciach naukowych COST. Uczestnik krajowych i międzynarodowych zespołów, projektów badawczych, edukacyjnych oraz towarzystw naukowych. Autor i współautor materiałów edukacyjnych np. programu profilaktycznego IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej).

Jacek Pyżalski

Jacek Pyżalski

Pedagog specjalny, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Studiów Edukacyjnych).  Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym wielu dotyczących roli technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu młodych ludzi. Autor licznych publikacji, oraz  koordynator polskiej części badań EU Kids Online i ySkills.

Anna Stokowska

Team leaderka i managerka z wieloletnim doświadczeniem pracy w edukacyjnych organizacjach pozarządowych. Absolwentka MISH UW, a także Centre for Social Studies i Szkoły Nauk Społecznych PAN. Stypendystka Central European University w Budapeszcie. Koordynowała projekty edukacyjne w Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Cyfrowym, była ekspertką przy badaniach społecznych realizowanych przez Instytut Spraw Publicznych.

Natalia Walter

dr hab., profesor UAM, absolwentka pedagogiki medialnej, pedagogiki leczniczej oraz zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kierownik Zakładu Edukacji Medialnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalistka ds. edukacji informatycznej i medialnej, wsparcia społecznego (głównie online), technologii wspomagających oraz e-learningu. Przez kilkanaście lat pracowała z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel informatyki, a obecnie prowadzi warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu edukacji medialnej. Współorganizatorka ogólnopolskich konferencji dotyczących edukacji medialnej (m.in. „Media a edukacja”).

Osoby recenzujące

Dr. Darren D. Chadwick

Dr. Darren D. Chadwick

Współpracownik w British Psychological Society. Obecnie pracuje w Liverpool John Moores University w School of Psychology. Specjalizuje się w doświadczeniach związanych z wykorzystywaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową oraz ich opiekunów. Jego badania z zakresu cyberpsychologii dotyczą integracji cyfrowej, komunikacji, tożsamości, zdrowia i zagrożeń online dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową.

Cristina Ponte

Cristina Ponte

Profesor zwyczajna w NOVA FCSH i PI w NOVA Institute of Communication (ICNOVA). Członek zarządu w sieci EU Kids Online, w projekcie H2020 Youth Skills (2020-2023). Koordynowała pierwsze reprezentatywne dla Portugalii badanie dotyczące korzystania z urządzeń cyfrowych przez małe dzieci, finansowane przez Portugalski Urząd ds. Komunikacji (ERC, 2017). Associate Editor of Communication, European Journal of Communication Research i członek Rady Redakcyjnej kilku czasopism, między innymi Journal of Children and Media (JOCAM), nadzorowała ponad 20 prac doktorskich na tematy związane z dziećmi, mediami i dziennikarstwem.

Autorzy i autorki „z praktycznego punktu widzenia"

Živilė Aleksienė – Szkoła Specjalna “Atgajos” w Wilnie

Theodora Armenkova – pracuje w edukacji szpitalnej w Bułgarii od 2016 roku – obecnie jako nauczycielka szpitalna na oddziale onkologii dziecięcej w Szpitalu Uniwersyteckim „Queen Joanna – ISUL” w Sofii.

Markéta Beránková – nauczycielka w Szkole Podstawowej i Przedszkolu 17. listopadu, w Chomutowie

Zyta Czechowska –  terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej, trenerka Asów Internetu

Evangelia Daskalaki, Theoni Vrochidou, Paraskevi Fragopoulou – FORTH, grecki zespół BIA

Jana Hřibovská – nauczycielka w Szkole Podstawowej i Przedszkolu 17. listopadu, w Chomutowie

Ilona Jucienė – Szkoła “Gerosios Vilties” w Wilnie (progimnazija)

Panayiotis Kiskireas – jeden z pierwszych nauczycieli szpitalnych w Grecji. Pracuje w dziedzinie edukacji szpitalnej od 1988 roku w Sophia Hospital School w Atenach, gdzie pełnił również funkcję dyrektora.

Justyna Stańczak-Szenajch – pracuje w szkołach przyszpitalnych w Polsce od 2013 roku, obecnie w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 287 w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

Jana Vaňková – nauczycielka w szkole dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Opawie (pracuje również z uczniami z NI)