O nas

Fundacja Szkoła z Klasą jest organizacją pozarządową zajmująca się edukacją. Powstała w 2015 roku, bazując na doświadczeniach programu Szkoła z Klasą – jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich akcji społecznych, działającej od 2002 roku.

Wierzymy, że przyszłość świata zależy od mądrej edukacji. Dlatego wspieramy szkoły w zmianie, pomagając im stać się innowacyjnymi, otwartymi środowiskami, zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych, takimi gdzie panują relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, a młodzie ludzie mogą stawać się aktywnymi, świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami.

Prowadzimy programy edukacyjne dla szkół i placówek oświatowych w Polsce i zagranicą, dla dyrektorów i dyrektorek, nauczycieli i nauczycielek, pomagając im wychodzić poza schematy w uczeniu i w szkolnych relacjach. 

Zdjęcie przedstawiające zespół Fundacji Szkoła z Klasą. fot. Pat Mic

Wspieramy nauczycieli i dyrektorów w rozwoju zawodowym, rozwijając i wprowadzając innowacyjne metody pracy, często oparte na doświadczeniach biznesu i dobrych praktykach, z Polski i ze świata, wśród nich design thinking, elementy agile i scrum, projekty edukacyjne, uczenie oparte o odkrywanie (inquiry based learning) czy odwrócona lekcja (flipped lesson). Dzięki temu szkoły mogą wspierać młodych ludzi w realizowaniu innowacyjnych projektów budować poczucie sprawczości.

Gif- machająca postać As Internetu.

Nasza rola w Asach Internetu

Fundacja Szkoła z Klasą prowadzi program Be Internet Awesome (Asy Internetu) w Polsce od 2018 roku. Od 2021 roku wspieramy również organizacje w ośmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, są to: Czechy, Chorwacja, Grecja, Węgry, Litwa, Rumunia  i Słowacja, a od 2023 r. także Łotwa, Mołdawia i Ukraina. Na co dzień łączymy wysiłki organizacji partnerskich w celu budowania zaangażowanej społeczności NGOsów, trenerów i trenerek oraz uczennic i uczniów, zwiększania widoczności programu i prowadzenia badań nad długoterminowym wpływem programu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o indywidualnych potrzebach edukacyjnych.

Pracowniczki i pracownicy Fundacji stojące za Be Internet Awesome For All