Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną a TIK​

Niepełnosprawność intelektualna obejmuje deficyty w zakresie funkcjonowania intelektualnego oraz adaptacyjnego. Ujawnia się w obszarach dotyczących rozumienia pojęć, funkcjonowania społecznego oraz w dziedzinach praktycznych. Powstaje we wczesnym okresie życia. Zaklasyfikowanie do niepełnosprawności intelektualnej dotyczy osób mających iloraz inteligencji poniżej około 70 punktów IQ. Młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną stanowią bardzo zróżnicowaną zbiorowość.

Uczniowie i uczennice z niepełnosprawnością intelektualną a internet

Osoby z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną, są narażone na wykluczenie cyfrowe. Choć korzystanie z internetu w tej grupie upowszechnia się, różnice w porównaniu z resztą społeczeństwa nadal są znaczne.

Badania pokazują, że mniej młodych osób z  niepełnosprawnością intelektualną używa internetu w  porównaniu z ich rówieśniczkami i rówieśnikami bez niepełnosprawności, ale korzystają z niego w podobny sposób. 

Nastolatkowie z niepełnosprawnością intelektualną szukają informacji w internecie prawie 6 razy rzadziej niż nastolatkowie bez tej niepełnosprawności.

Zagrożenia i możliwości

Jednym z zagrożeń jest problematyczne korzystanie z internetu. Może mieć charakter kompensacyjny oraz być objawem innych trudności (na przykład dotyczących zdrowia psychicznego) i szkodliwym sposobem radzenia sobie z doświadczeniami offline. Korzystanie z internetu, zwłaszcza z portali społecznościowych, może prowadzić do trudnych, często nieplanowanych sytuacji.

Najbardziej rozpoznanym w przypadku młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną ryzykiem jest zaangażowanie w bullying tradycyjny i elektroniczny.

Dla osób z  niepełnosprawnościami istotną wartością jest posiadanie większej kontroli nad swoją sytuacją, możliwość samostanowienia i uczestnictwa w życiu społecznym. Wspieranie w używaniu technologii cyfrowych może ułatwiać im nabywanie kontroli nad własnym życiem.

Korzystanie z internetu może również przyczyniać się do upodmiotowienia w różnych wymiarach:

Rekomendacje