Έρευνες

Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και ΤΠΕ

Philippe Brunet et al.
και «από πρακτική άποψη» – Zyta Czechowska

Παιδιά με χρόνιες ασθένειες και ΤΠΕ

Μαριάνθη Παπαδημητρίου
και «από πρακτική άποψη» – Theodora Armenkova, Παναγιώτης Κισκιρέας, Justyna Stańczak-Szenajch

Παιδιά με αναπηρία όρασης και ΤΠΕ

Natalia Walter

Παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες και ΤΠΕ

Jacek Pyżalski
και «από πρακτική άποψη» – δασκάλες από τη Λιθουανία που εφαρμόζουν το πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου (Živilė Aleksienė, Ilona Jucienė)

Παιδιά με νοητική αναπηρία και ΤΠΕ

Piotr Plichta
και «από πρακτική άποψη»  –  Zyta Czechowska και δασκάλες από την Τσεχία που εφαρμόζουν το πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου (Markéta Beránková, Jana Hřibovská, Jana Vaňková)

Παιδιά με μεταναστευτική εμπειρία και ΤΠΕ

Anna Stokowska
και «από πρακτική άποψη» – FORTH, μέλη της ελληνικής ομάδας Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου (Ευαγγελία Δασκαλάκη, Θεώνη Βροχίδου, Παρασκευή Φραγκοπούλου).

Ολόκληρος ο οδηγός – Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου για Όλους - Be Internet Awesome For All

Κατεβάστε ολόκληρο τον οδηγό που καλύπτει όλες τις παραπάνω ομάδες παιδιών.