Σχετικά με εμάς

Το School with Class Foundation είναι ένας εξειδικευμένος μη κυβερνητικός οργανισμός αφιερωμένος στην εκπαίδευση, που εδρεύει στην Βαρσοβία. Ιδρύθηκε το 2015, ως spin-off ενός εκ των μεγαλυτέρων και πιο αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λειτουργούσε στην Πολωνία από το 2002.

Στο School with Class Foundation πιστεύουμε ότι ο κόσμος του αύριο εξαρτάται από την εκπαίδευση του σήμερα. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε στα νέα άτομα θετικές και ουσιώδεις εκπαιδευτικές εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν να γίνουν ενεργοί, συνειδητοί και υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου.

Εστιάζουμε στους δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές ως τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτής της αλλαγής. Τους στηρίζουμε στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας. 

Zdjęcie przedstawiające zespół Fundacji Szkoła z Klasą. fot. Pat Mic

Οι μέθοδοι στις οποίες εστιάζουμε είναι, μεταξύ άλλων, του ανεστραμμένου μαθήματος (flipped lesson), η μάθηση με βάση τη διερεύνηση (inquiry based learning), η μάθηση από συνομήλικους (peer teaching), το design thinking, η μάθηση βάσει έργου και προβλημάτων (project and problem-based learning), τα στοιχεία agile και scrum. Τις μεθόδους αυτές τις εισάγουμε στα σχολεία ώστε να υποστηρίξουν την καινοτομία και την ανεξαρτησία των μαθητών.

Gif- machająca postać As Internetu.

Ο ρόλος μας στο Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου

Το School with Class Foundation διεξάγει το πρόγραμμα Be Internet Awesome (Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου) στην Πολωνία από το 2019. Από το 2021, παρέχουμε υποστήριξη σε οργανισμούς από οκτώ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης: Τσεχία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία. Σε καθημερινή βάση, συγκεντρώνουμε τις προσπάθειες των οργανισμών-εταίρων για τη δημιουργία μιας αφοσιωμένης κοινότητας εκπαιδευτικών και συνεργατών, αυξάνοντας την προβολή του προγράμματος και την διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προγράμματος με έμφαση στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Το προσωπικό του Ιδρύματος πίσω από το Be Internet Awesome For All