Materijali

U kartici Materijali postavili smo poveznice na internetske stranice, obrazovne materijale i druge praktične resurse koji mogu biti od pomoći u radu s djecom s posebnim obrazovnim potrebama. U prvom od donjih okvira pronaći ćete resurse koji se odnose na dvije ili više skupina učenika istovremeno, a u drugom resurse namijenjene određenoj skupini djece s posebnim obrazovnim potrebama.

Za određenu skupinu

Dwie postacie z gry Interlandia. Czerwona i zielona postać.

disleksija

kronične bolesti

oštećenje vida

tečajevi i materijali za rad s multikulturnim razredima